Impr0ve voor professionals

Voor coaches en andere professionele begeleiders is Impr0ve een instrument om de mensen en groepen die zij begeleiden een hoogwaardige dienstverlening en hogere resultaten te bieden.

  • de diverse online functionaliteiten maken Impr0ve voor de professional tot het ‘state of the art’ traject-volg-systeem waarmee zij als coach, counselors, trainer, psycholoog, supervisor, adviseur, mentor of andere begeleider hun cliënt 24/7 kunnen ondersteunen in diens ontwikkelingsproces.
  • met het groeiend aantal AppTools, documenten, publicaties, formulieren, testen, etc. biedt de professionals en diens clienten een toenemend scala aan instrumenten om te groeien.
  • Voor de ‘ondernemende’ professional biedt Impr0ve tevens mogelijkheden om zijn of haar business te laten groeien.

De mogelijkheden van Impr0ve voor de professional

  • Doordat de cliënt meer instrumenten ter beschikking heeft om diens persoonlijke ontwikkeling vorm te geven kan sneller en meer resultaat worden geboekt.
  • Door het autoreminder systeem worden deelnemers aan het traject automatisch op de hoogte gehouden van de stand van zaken en herinnerd aan gemaakte afspraken.
  • Het effect van de interventies zijn in Impr0ve meetbaar en daardoor inzichtelijk.
  • De professional kan diens kennis en ervaring met anderen delen en daarmee diens reputatie vergroten.
  • Door met andere gespecialiseerde professionals samen te werken kan de klant meer expertise worden geboden.
  • Door de klant gebruik te laten maken van Tests, AppTools en andere betaalde content, kan de professional middels provisie extra inkomen genereren.
  • De professional kan in samenwerking met Impr0ve online AppTools, Trainingen, Webinars en dergelijke ontwikkelen en deze aan andere Impr0vers aanbieden.

Het gebruik van Impr0ve

Aan het persoonlijk gebruik van Impr0ve zijn geen kosten verbonden. Voor professioneel gebruik is een licentie vereist.
Voor het verkrijgen van een persoonlijk account is een ‘sponsor’ nodig. Sponsors zijn bijvoorbeeld gelicenceerde professionals, organisaties of elke andere Impr0ver. Professionals kunnen nieuwe accounts (van cliënten) invoeren en Impr0vers kunnen iemand een uitnodiging sturen die middels deze uitnodiging een nieuwe account kan aanmaken.
Indien u graag een account wilt, kunt u zich middels dit contactformulier door Coaching Nederland laten sponsoren. Alle bij hen aangesloten coaches maken gebruik van Impr0ve.

De Professionals licentie

Wilt u als professional of organisatie beroepsmatig gebruik maken van Impr0ve volg dan het Introductiewebinar.
Data staan op Impr0ve Professional Licence pagina van deze website.

Lees meer over het verkrijgen van een Impr0ve Professional Licence
.