Over Impr0ve

Impr0ve en de ontwikkeling van functionaliteiten

Het Impr0ve platform is een virtueel (online) ontwikkelingscentrum.
Als individu kunt u in Impr0ve op elk gewenst moment en in alle rust alleen of samen met anderen aan uw persoonlijke ontwikkeling werken en waar nodig anderen daarbij inschakelen. Als team kan ieder individu aan zijn of haar eigen ontwikkeling werken, terwijl met elkaar aan de teambuilding kan worden gedaan.


Het Impr0ve platform biedt een toenemend aantal instrumenten, methodieken en toegang tot informatie over hoe te groeien, zoals:

dashboard

Het Dashboard. Hierop zijn actuele mutaties in projecten, onderlinge communicatie en persoonlijke groei in één overzicht te zien.

projects

De module Projecten biedt de mogelijkheid om in gesloten groepen van twee of meer Impr0vers ontwikkelingsprojecten vorm te  geven.
Binnen projecten bestaan weer een aantal specifieke project-functionaliteiten, zoals:

logboek

Het Logboek.
Hierin worden ervaringen, inzichten, (zelf)reflecties en andere verslaglegging bewaarde en kan de begeleider op de aantekeningen (‘posts’) reageren.

Middels allerlei Formulieren, zoals het Intakeformulier, het Sessieverslag, Evaluatieformulieren, e.d. worden begeleidingstrajecten vormgegeven.

De Actie tool is een geavanceerde uitvoering van een ‘ToDo list’. Deze tool helpt u met regelmaat herinneren aan de taken die u zichzelf  of anderen beloofd hebt te ondernemen.

Met de Chatfunctie kunnen deelnemers gelijktijdig (real-time) met elkaar van gedachte wisselen.

In het  Notitieboek kunnen persoonlijke ervaringen, inzichten, (zelf)reflecties en andere verslaglegging worden bewaard en indien gewenst met andere Impr0vers worden gedeeld.

toolbox

In de AppToolBox zijn allerlei tests, oefeningen en andere (ontwikkel)instrumenten te vinden.

netwerk

In de Netwerk module zijn de namen van vrienden, collega´s en professionals uit het eigen netwerk terug te vinden zijn, zodat deze kunnen worden ingeschakeld om samen het ontwikkelingsproject vorm te geven.

Calender

Onder Notitieboek staan afspraken in het kader van projecten. Middels de hieraan gekoppelde agenda kunt u één van de Impr0vers uit het persoonlijke netwerk een voorstel doen voor een afspraak. Deze kan de afspraak vervolgens bevestigen, verplaatsen en natuurlijk ook weigeren.


Momenteel wordt ook hard gewerkt aan een aantal nieuwe functionaliteiten, zoals:

forum

My Forum waar Impr0vers vragen aan andere Impr0vers kunnen voorleggen, zowel persoonlijk als ‘en publique’.

mobile

Impr0ve Mobile, waarmee u overal aan uw vooruitgang kan werken en aan die van anderen kan bijdragen.

 Academy

Impr0ve Academy, een plaats waar online cursussen en webinars kunnen worden gevolgd om kennis te vergaren over hoe vooruitgang te boeken.

brains

MyCompetence, waar verschillende competentiesets te vinden zijn. Ook wordt het mogelijk een eigen competentieset toe te voegen.

library

MyLibrary waar allerlei publicaties over persoonlijke ontwikkeling en andere vooruitgang te vinden zijn.

portfolio

ePortfolio, de plek om al uw prestaties en successen uit het verleden digitaal te bewaren en documenteren.

feedback

MyFeedback waar Impr0vers elkaar feedback kunnen geven en aan elkaar feedback kunnen vragen over een specifieke gebeurtenis of gedraging.

market

De iMarket, waar vraag en aanbod op het gebied van persoonlijke groei elkaar kunnen ontmoeten.


Het huidige platform is nog maar het begin. Omdat iedereen een bijdrage aan de inhoud kan leveren en ook het aantal Impr0vers in de loop van de tijd zal groeien, zal het aantal functionaliteiten en waardevolle ‘content’ steeds verder toenemen waardoor de toegevoegde waarde van het platform blijft toenemen.

Deelname aan Impr0ve

Om aan het Impr0ve deel te kunnen nemen dient u door een bestaande impr0ver te worden uitgenodigd. Dit kan de werkgever of een collega zijn of een (gelicenceerde) coach, trainer of andere begeleider. Kent u geen impr0ver, vraag dan of Coaching Nederland (www.coaching.nl) u wilt sponsoren. Dit kan via  dit formulier.

Aan het persoonlijk gebruik van Impr0ve zijn geen kosten verbonden. Voor professioneel gebruik is een licentie vereist.