De Professional Licentie

De professional licentie

Improve is bij uitstek een instrument om blended herstel- en ontwikkelingstrajecten vorm te geven, te beheren, de effecten te monitoren en de resultaten te meten. Een Impr0ver met een Professional Licence heeft de volgende extra mogelijkhheden voor het vormgeven van begeleidingstrajecten:

  • alle ingevoerde data van het project inzien en beheren;
  • te gebruiken formulieren instellen en documenten aan het traject toevoegen;
  • trajectverslagen maken, inclusief de mogelijkheid tot tijdregistratie;
  • afspraken definiëren, inclusief automatische berichtgeving om client te helpen herinneren aan afspraken;
  • het trajectverloop staat in één chronologisch overzicht en details kunnen worden aangepast;
  • notificatie overzicht, ofwel de mogelijkheid automatisch verstuurde notificaties (met het tijdstip van verzending) na te lezen en zo nodig opnieuw te versturen.

Hoe een Professional Licentie te verwerven

Geregistreerde professionals en in het handelsregister ingeschreven organisaties kunnen een professional licentie verwerven.

Aan de Professional licentie gaat een (gratis) introductie webinar en een online training vooraf.

Licentie-training-dagen
De licentietraining start met het gratis introductiewebinar over Impr0ve.
Tesamen met de eModule ‘Impr0ve Professional Licence’ (IPL) geeft dit toegang tot het Trajectbeheersysteem van Impr0ve.

Investering
Het tarief voor de eModule Impr0ve Professional Licence training, inclusief toets en licentie, bedraagt 295 credits.
Een credit is gelijk aan € 0,99 (inclusief btw).
Er worden 245 credits in rekening gebracht voor de Impr0ve licentie training. Daarnaast zijn een vijftigtal credits nodig om betaalde AppTools en andere functionaliteiten te kunnen openen en daarmee te kunnen oefenen.
Daarmee komt de totale investering voor een Impr0ve licentie op 295 credits (= + € 245,- exclusief 21% btw).

Vul voor het aanvragen van een Professional licentie of het volgen van de gratis webinar het volgende formulier in.

* indicates required field